Forfatterarkiv: Lisbet

Arbejdsdag i æbleplantagen

Det er lørdag den 27. februar kl. 9-12

 

Vi mødes ved FUGL i plantagen, hvor vi skal beskære træer, slæbe grene, og rydde op her og der i god afstand til hinanden. Medbring gerne redskaber og handsker.

Alle er velkomne til at give et par timer til vores dejlige plantage.

Det er hyggeligt, vi serverer formiddagskaffe og brød.

Alle er velkomne!

Vh. bestyrelsen

 

 

December-nyt

Sikker skolevej

Kommunen har nu endelig lavet den lovede cykel-/gangsti fra Stenderupvej gennem Solvænget, bag om Agtrup Østergård og ud til Østerløkke. Tidligere skulle skolebørn fra Sdr. Stenderup krydse Stenderupvej to gange i Agtrup, først ved Solvænget og bagefter ved Engløkke – ikke helt ufarlige manøvrer. Selv om der nu er nye udfordringer ved Sønderbyvej og ved Bæklandsvej/Engløkke, så er det alligevel meget bedre. Det er ikke Beboerforeningens fortjeneste alene, at den ny cykelsti er kommet, men vi skubbede voldsomt på dengang trafikken omkring Solvænget blev planlagt.

Medlemstal

Vi vil gerne sige tak til alle jer, som har valgt at betale kontingent til Beboerforeningen. Vi har flere medlemmer i dag end vi har haft i mange år, og vi har brug for jeres opbakning. Vi tænker, at I nok lægger mærke til de ting vi gør fx passer plantagen og sørger for nye aktiviteter: den ny aktivitetsplads.

Med disse ord er der kun tilbage at sige Glædelig Jul og Godt Nytår                 vh. Lisbet Friche

Forårsbebudere

– skal sættes nu. Derfor har vi lige fået 1000 krokusløg af kommunen, som vi skal have lagt i græsset ved aktivitetspladsen snarest.

Der er også nogle buske og bøgepur, som er gået ud i sommervarmen. Dem skal vi have erstattet her i efteråret. Mht. kirsebærtræerne krydser vi bare fingre for at de alle sætter blade til foråret. De har haft en hård, tør start.

Agurketid?

Nej, ikke hos os. Vi har da i Beboerforeningen flere små og store sensationer at berette om:

Vores blomstereng har på trods af en meget langsom start vist sig alligevel at blomstre. Der er noget med blomstereng og for god jord, som giver os udfordringer og som fremmer væksten af brændenælder og tidsler. Gem gerne en masse blomsterfrø til næste år, hvor vi forhåbentlig får lov at være lidt flere om at så.

Infotavlen i æbleplantagen er endelig kommet op, og den er så fin. Lokale Peter Kehlet har hjulpet os med design og udførelse.

Aktivitetspladsen er blevet færdig. Den løb ind i forsinkelse og leveringsvanskeligheder på grund af Corona. Som jeg tidligere har skrevet er den et resultat af mange års ihærdigt arbejde, så den er vi glade for og stolte af. Der skulle være lidt for enhver smag, men især de mindste er der tænkt på med gynger og rutsjebane.  Der er også snurretop og træningsaktiviteter for større børn og voksne. Se annonce ang. indvielse søndag den 9/8.

Sankthansbål aflyst

Desværre må vi aflyse sankthansbålet i år. Beboerforeningen har ikke lov til – selv med en udvidelse af forsamlingsforbuddet til 50 personer – at lave et arrangement, hvor vi forventer 200 deltagere.

I må alle sammen lave jeres egne små sankthansbål og hygge jer med familie, naboer og venner i mindre grupper. Vi ønsker en god sommer i Danmark.

Vi springer over generalforsamlingen i år

Det må man jo ikke, men allerede nu har vi overtrådt vedtægterne, som siger at generalforsamling skal være i første kvartal. Efteråret vil sandsynligvis blive fuldstændig proppet med udskudte arrangementer og verden er af lave. Vi ved, hvem der skal sidde i bestyrelsen og være suppleanter, og vi må jo nok indrømme, at generalforsamlingen ikke plejer at være et tilløbsstykke. Alle kommer på valg til næste år, så lige nu består bestyrelsen af Peter Schulz, Ane Odgaard, Risto Dall, Hanne Vester, Dorte Thuesen, Jette Hvidtfeldt og undertegnede. Hvis du er medlem af foreningen og synes det her er helt tosset, må du sige til. Du kan finde beretning og regnskab på vores hjemmeside under foreninger, hvis du følger dette link:

https://www.bjert.dk/wp-admin/post.php?post=3438&action=edit

Sankthans i år?

Ingen ved lige nu, om sankthans bliver en mulighed. Antallet hedder 10 personer, men vi afventer en ny melding 10. maj. Selv om sankthansarrangementet plejer at være rimelig populært, kommer vi trods alt ikke op på 500 mennesker, som er det antal, der er forbudt hen over sommeren. Vi får se………

Og så har vi tilsået blomsterengen, nu mangler vi bare lidt regn.       Venlig hilsen Lisbet Friche

Sankthansfest i år ?

 

Alt i dette forår er blevet aflyst på grund af corona. For Beboerforeningens vedkommende gælder det generalforsamling 12. marts, Halvøen Synger 19. marts, og vores kommende affaldsdag sammen med spejderne og pensionisterne 20. april. Danmarks Naturfredningsforening har også aflyst den store affaldsindsamling her i foråret. Vi arbejder lige nu på en stor event omkring Halvøstien 19. september, som også er den dato Danmarks Naturfredningsforening har valgt som ny affaldsdag. Vi håber at kunne kombinere de to ting, men mere om det senere.

Aktivitetsplads ved sportspladsen.

Sportspladsen er et centralt sted i Bjert, og det er et mødested for alle aldre. Vi har i mange år sammen med idrætsforeningen BIF arbejdet på at forbedre og forskønne området til glæde for brugerne. Jeg kan se i mine papirer, at den første ansøgning til Landsbypuljen i forhold til sportspladsen er afsendt i 20 11, men lige om lidt er vi i mål med en lege- og aktivitetsplads, som bl.a. kan bruges af børnefamilier og til træning på fodboldholdene. Vi har fået 200.000 kr. fra Landsbypuljen, og arbejdet går i gang nu. BIF dækker i første omgang det beløb, som lige nu mangles. Det er for at få hele projektet færdigt på èn gang. Pengene skal efterfølgende søges i fonde og i lokal opbakning, så regningen ikke ender i idrætsforeningens slunkne pengekasse. Se vedlagte tegning af projektet og spørg ind til den hos Søren Ole fra BIF og mig. Den er ikke helt let at aflæse.

Blomsterengen,

Som vi såede sidste år, har brug for lidt kunstigt åndedræt i form af klipning, evt. fræsning og udsåning af nye frø. Vi håber, vi kan lave en arbejdsdag senere på foråret. Det er jo trods alt i fri luft og der er masser af plads til at holde afstand. Men vi får se om det er OK, eller om vi bare skal gå derned og arbejde i helt små grupper??

Vh. Lisbet Friche

 

Nye boliger i det grønne

 

Nye boliger i det grønne

Vi håber at de meget flotte nye og velplacerede boliger får beboere til foråret og at beboerne vil få mange levedygtige unger. Husene er bygget efter de rette mål med de rigtige dørstørrelser og de er placeret i korrekt højde over jorden midt i den dejlige natur ved åen og i æbleplantagen. Det kan kun gå godt for indflytterne.

Kasserne er ”udviklet” i samarbejde mellem Iwan (lokal amatørornitolog), FGU Kolding Vejen, som ligger i Harte (tidligere produktionsskolen) og Beboerforeningen. Projektet startede med at Iwan og undertegnede besøgte skolen. Iwan havde medbragt en uglekasse og fortalte om forskellige fugle. Derefter gik de unge mennesker i gang med arbejdet, og som afslutning kom de herud med kasserne og hjalp med at sætte dem op. Vi har stadig to uglekasser (der er ugler i plantagen) og seks stærekasser på lager, som bliver sat op på vores næste arbejdsdag. Det er lørdag den 29. februar. Bare kom ned i plantagen kl. 9, alle er velkomne til at hjælpe med opsætningen og andet forefaldende arbejde.

 

Glædelig jul

Glædelig jul og et nyt år venter

Vi har haft det fjerde Halvøen Synger arrangement: Vi synger julen ind – og må godt sige ”med succes”. Vi fortsætter den gode tradition i 2020 med en sangaften den 19. marts, hvor temaet bliver Historiske sange. Vi har også talt om et udendørs arrangement til sommer, men vi får se…..

Aktivitetsplads ved sportspladsen

Vi fik penge af Landsbyforum til dette i 2019, men har fået dem overført til næste år, da vi er løbet ind i visse problemer. Nu ser det ud til, at vi er på vej, så der er sikre tegn på, at der bliver lavet en kombineret opholds-, lege- og træningsplads på den grønne triangel ved sportspladsen i 2020.

Foran Den Gamle Brugs

Vi fik også penge til at skitsere en forskønnelse af Brugsens facade. Den skitse er lige nu på tegnebrættet. Så må vi derefter finde ud af at få arbejdet udført, hvad enten det bliver med søgte midler, frivillig arbejdskraft eller hvad ved jeg?

Valnøddetræ ved FUGL

Alle tyve landsbyer i kommunen har fået et valnøddetræ af sorten ”RITA” foræret som en hilsen til en skattet medarbejder Rita Larsen, der går på pension. Lige om lidt planter vi det ved skræpperne og FUGL.

Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle af Bjert Beboerforening v. Lisbet Friche