Der er gang i Hallo Hal’ø oktober 15

Halvø-møde med stor snakkelyst.

Flot fremmøde til mødet om Stenderup-halvøens fremtid. Mange ideer til at gøre halvøen stærkere og mere synlig. Syskole. Kortlagt stisystem med forbedringer. Kultur-lørdage. Ambassadørgruppe. Udvidet velkomstpakke til tilflyttere. Selv-Del-Pin, hvor vi deler redskaber og viden.

FAKTA: Under ideudviklingen opstod syv grupper, som arbejdede med følgende emner:

Gruppe 1: Udvikling og kortlægning af stisystemer.

Gruppe 2: Vores kyst – udnytte muligt samarbejde omkring udvikling af kystområdet.

Gruppe 3: Finde og dele ressourcer. Udveksle viden, værktøjer m.m.

Gruppe 4: En varm velkomstpakke, hjemmeside, infotavler og kalender.

Gruppe 5: Familiekultur: Pop-up aktiviteter for flere generationer.

Gruppe 6: Boliger og flere familier til halvøen.

Gruppe 7: Fritidsaktiviteter og samvær.

Hallo halvø!

 

Kan vi støtte hinanden og sammen skabe nyt?

Har du idéer og lyst til at være medskabende? Det kan være alt fra de nære små

fællesskaber til store folkelige projekter. Sammen kan vi gøre en forskel for området og

udvikle vores et helt særlige halvø DNA. Sammen kan vi styrke hinanden og sætte nye skibe

i søen.

Med god vejledning vil vi denne aften udfordre til kreativitet, nytænkning, og til at gå fra

tanke til handling.

Alle er velkomne, også hvis man allerede har gang i en masse ting, men ønsker nye input, ny

sparring og udvikling af nye idéer.

Tag din nabo, din ven eller din hemmelige elsker under armen og kom glad.

Tilmelding på FB begivenheden Hallo halvø! eller ved fremmøde.

Sted: Sdr. Stenderups forsamlingshus, Dannevirke, Stenderupvej

Dato: mandag d. 19.10, kl. 19 -21.30

Kaffe og øl kan købes.

 

 

Æbleplantagen

Arbejdsdag i æbleplantagen

Lørdag den 3. oktober kl. 9-12

 

Vi mødes til fælles morgenkaffe i Abildgårdens fælleshus.

I plantagen skal vi beskære træer, brænde af og rydde op her og der. Medbring gerne redskaber og handsker. Alle er velkomne.

Vh. bestyrelsen

Træer langs cykelstien?

20150806_112138Da der blev lagt fjernvarme, blev alle asketræerne langs cykelstien samtidig fældet og rodfræst. Træerne var syge og døende. Nu er der imidlertid kommet liv i de fleste igen, og de står som fine buske hele vejen fra Agtrup til rundkørslen.

Beboerforeningen har ønsket en genplantning med egetræer, fordi de matcher træerne på den anden side af vejen inde i Agtrup, og fordi egetræer ikke (så let) bliver syge. Vi foreslår at de plantes mellem askebuskene, som så kan fjernes, når træerne er vokset til.

Kommunen har imidlertid ikke de ca. 400.000 kr. til genplantning, så i første omgang bliver askebuskene stående. De vil blive “studset” så de ikke generer cyklisterne.

 

Kirkestien

20150806_112831_4   20150806_112735_3  Kirkestien fra Sønderbyvej til plantagen er blevet smal og hul, og den er også meget tilgroet. Kommunen har lovet at kigge på det snart og fx lægge stabilgrus ud. Det vil ske i forbindelse med at trampestien vest om kirken også opdateres.

Fin Sankthans aften med flot tale af Gerrit Toet. Dejligt at mange mødte op til dette årlige arrangement i Beboerforeningen.

Sankthansaften v. den blå bro

DSC_5947DSC_5930Det er nord for kirken på engen

tirsdag den 23/6.

Alle er velkomne.. Med venlig hilsen

Bjert Beboerforening 

 

Kl. 19.00er børnebålene klar

til snobrødsbagning.

Vi har dejen, men medbring selv en pind eller en kniv til at skære en pind.

 

Kl. 20.00båltale v. Gerrit Toet

(bedre kendt som hollænderen)

Så tændes det store heksebål.

Heksen er lavet af Firkløver-børnene

Derefter fællessang

 

Øl og sodavand kan købes.

 

 

 

Stiforbindelse fra mejeriet til kirkestien er omlagt.

I forbindelse med udstykningen nedenfor mejeriet, er stien der forbinder Vesterløkke 19 (mejeriet) og området ved kirkestien omlagt. Kolding byråd har vedtaget denne ændring på et møde den 27. oktober 2014, og det har givet Kolding kommune mulighed for at etablere en underjordisk regnvands- opsamling under den ny-etablerede ”dæmning” og sti.

Det betyder at stien fremover går ned langs mejeriet via den nye asfaltvej som er en privat fællesvej og fortsætter over den græsklædte ”dæmning” der er en kommunal sti, det vil sige syd om indhegningen som ender ved kirkestien og den blå bro. 

 

Stien kan kun benyttes til gående og ikke motoriseret trafik, og hunde skal naturligvis føres i snor – ikke mindst fordi der er dyr i området. Færdsel ad den gamle sti over broen og de nyetablerede hegn/låger bedes undgået med mindre man vil besøge os.

Venlig hilsen

Kent Damberg Johansen,Vesterløkke 17A

Risto Dall og Lis Mikkelsen, Vesterløkke 15

Ole Dall og Jette Vangslev, Vesterløkke 9B

Åbent borgermøde på Bjert Skole

På onsdag den 29. april har DU mulighed for at være med til at forme fremtiden på Stenderup-halvøen. Kom til åbent borgermøde på Bjert Skole, og hør borgmester Jørn Pedersen, 2. viceborgmester Christian Haugk og udvalgsformand Knud Erik Langhoff fortælle mere om, hvordan de ser fremtiden for vores allesammens Stenderup-halvø.

Se programmet her: Program for åbent borgermøde 29-04-2015
Se opslaget fra BS-Avis her: Kom og vær med til at forme fremtiden